Parkprodukter arbetar för att bygga upp en renare och trevligare miljö i vårt samhälle. Våra produkter passar oavsett om det gäller inomhus- eller utomhusmiljöer och bredden på sortimentet är stort. Vi kan erbjuda kvalitetsprodukter i en tidsanpassad design och med fokus på användarvänlighet för både brukare och användare. Vi har även tagit med miljöaspekten i vårt val av sortiment och kan erbjuda produkter som är tillverkade i återvunnet material och produkter som är återvinningsbara.

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös kontakt inför ert nästa köp av parkprodukter.

button-home-bins-750x600px1.0

AVFALLSKORGAR / PAPPERSKORGAR

För att stå upp för vårt mål mot en renare miljö så har vårt sortiment av papperskorgar / avfallskorgar en stor bredd vad gäller design, material och storlek. Designen är stilfull och modern samt samstämmer oftast med vårt övriga sortiment av bänkar och pollare. Produkterna passar bra in i olika miljöer som parker, lekplatser, olika gatumiljöer, köpcenter etc.

Materialet i våra papperskorgar varierar och det finns möjlighet att välja på gjutjärn, trä, stål, rostfritt stål och återvunnet material. Valet av vilket material man ska välja styrs oftast av var avfallskorgen ska stå. Vissa miljöer, främst utomhus, kräver ett material som klarar av väder och vind men också vandalism och skadegörelse samtidigt som den ska se prydlig ut där den står placerad. Vi har både behållare för stolpmontage och markstående, med eller utan fast förankring. Avfallskorgarna kan förses med valfri logo, kommunvapen eller text.

Vi kan även ta fram förslag på lösningar som inte ligger inom vårt standardsortiment där vi i samråd med kunden tar fram förslag på olika lösningar.

FITNESS / UTEGYM

Fler och fler inser att frisk luft och träning har något gemensamt. På många ställen i vårt samhälle anlägger man större eller mindre markutrymmen för träning och då oftast i parker eller i samband med lekplatser. På så sätt kan vuxna kan träna samtidigt som barnen leker. Denna trend av utegym har varit väldigt utbrett i övriga Europa i flera år och nu börjar dessa produkter även blir mer och mer populära på den svenska marknaden och används av personer i alla åldrar.

Sortimentet av dessa produkter innefattar maskiner eller utrustning för träning av olika muskelgrupper på kroppen. Utrustningen är tillverkad i lackerat stål för att klara stora påfrestningar av personer som tränar.

button-home-fitness-750x600px1.0

button-home-fitness-750x600px1.0

FITNESS / UTEGYM

Fler och fler inser att frisk luft och träning har något gemensamt. På många ställen i vårt samhälle anlägger man större eller mindre markutrymmen för träning och då oftast i parker eller i samband med lekplatser. På så sätt kan vuxna kan träna samtidigt som barnen leker. Denna trend av utegym har varit väldigt utbrett i övriga Europa i flera år och nu börjar dessa produkter även blir mer och mer populära på den svenska marknaden och används av personer i alla åldrar.

Sortimentet av dessa produkter innefattar maskiner eller utrustning för träning av olika muskelgrupper på kroppen. Utrustningen är tillverkad i lackerat stål för att klara stora påfrestningar av personer som tränar.

button-home-markgaller-750x600px

MARKGALLER

Vi kan erbjuda ett sortiment av markgaller som används till att skydda trädplanteringar i offentliga miljöer. Samtidigt som markgallren ger skydd för trädens rötter förhindrar den att jorden under blir kompakt som i sin tur gynnar trädens förmåga att ta upp näring och fukt från jorden. Utan markgaller kan folk trampa till jorden eller kanske ett fordon kör över planteringen vilket komprimerar jorden.

Alla våra markgaller är tillverkade i gjutjärn eller galvaniserat stål vilket gör att dom tål stora belastningar och slitage. Sortimentet omfattar både runda, rektangulära samt kvadratiska markgaller. Som tillägg till detta sortiment har vi även kantskydd till dessa planteringar och som kan användas tillsammans med våra markgaller.

PARKMÖBLER

Vi har ett brett sortiment av parkmöbler i olika storlekar och material. Bänkarnas design är tidsenliga och passar in i de flesta offentliga miljöer i vårt samhälle oavsett om det är inomhus eller utomhus. Bänkarna​s design passar också oftast ihop med våra eleganta papperskorgar och pollare. Många av våra bänkar är utrustade med armstöd för en bättre tillgänglighet för äldre eller personer med nedsatt rörelseförmåga.

Valet av material avgörs i mångt och mycket i vilken miljö bänken ska stå i. Ska den stå utomhus ska materialet tåla hårt väder och tåla mer slitage än om den ska stå inomhus. I vårt sortiment kan man välja på möbler tillverkade i gjutjärn, metall, trä, återvunnen aluminium eller i ett miljöriktigt återvunnet material. Till våra bänkar som är tillverkade i trä används trä med FSC-certifikat.

button-home-bench-750x600px1.0
button-home-bench-750x600px1.0

PARKMÖBLER

Vi har ett brett sortiment av parkmöbler i olika storlekar och material. Bänkarnas design är tidsenliga och passar in i de flesta offentliga miljöer i vårt samhälle oavsett om det är inomhus eller utomhus. Bänkarna​s design passar också oftast ihop med våra eleganta papperskorgar och pollare. Många av våra bänkar är utrustade med armstöd för en bättre tillgänglighet för äldre eller personer med nedsatt rörelseförmåga.

Valet av material avgörs i mångt och mycket i vilken miljö bänken ska stå i. Ska den stå utomhus ska materialet tåla hårt väder och tåla mer slitage än om den ska stå inomhus. I vårt sortiment kan man välja på möbler tillverkade i gjutjärn, metall, trä, återvunnen aluminium eller i ett miljöriktigt återvunnet material. Till våra bänkar som är tillverkade i trä används trä med FSC-certifikat.

button-home-planters-750x600px

PLANTERINGSKÄRL

Sortiment Planteringskärl för miljöer i samband med torg, parker, bostadsområden, lekparker, köpcenter, kyrkogårdar – ja, listan kan göras lång var våra planteringskärl kan passa in. Planteringskärl kan även fungera som avskiljare i gatumiljöer där man behöver skilja av mellan till exempel gående och fordon av olika slag. Under senare år används även planteringskärl som hinder mot terrorattacker av olika slag då oftast dessa planteringar väger åtskilliga kilon.

Materialet i våra kärl är gjutjärn, trä, lackerad stål och kärl tillverkade i miljöriktigt återvunnet material och finns i olika storlekar och former.

POLLARE

Pollare kan användas som avgränsare mellan bilister och gående i gatumiljöer eller i våra parker för att avgränsa ett visst område. Pollare kan även användas som trafikstopp på gång- och cykelbanor eller olika infarter som inte ska ha biltrafik. På senare år har även pollare blivit aktuellt inslag för att försvåra terrorangrepp eller uppsatta framför butiker eller köpcentra för att förhindra att man kör igenom fönster och dörrar med ett fordon. Vi kan även erbjuda påkörningsbara pollare som kan resa sig upp i stående läge igen efter det att ett fordon kört på dem.

Pollarnas design är anpassade så att dom ska harmoniera med vårt övriga sortiment av bänkar och papperskorgar. Materialet i våra pollare är i de flesta fall gjutjärn eller rostfritt stål, men i vår strävan att vara miljöriktiga så har vi även i sortimentet en serie pollare tillverkade i 100% återvunnet material.

button-home-pollare-750x600px
button-home-pollare-750x600px

POLLARE

Pollare kan användas som avgränsare mellan bilister och gående i gatumiljöer eller i våra parker för att avgränsa ett visst område. Pollare kan även användas som trafikstopp på gång- och cykelbanor eller olika infarter som inte ska ha biltrafik. På senare år har även pollare blivit aktuellt inslag för att försvåra terrorangrepp eller uppsatta framför butiker eller köpcentra för att förhindra att man kör igenom fönster och dörrar med ett fordon. Vi kan även erbjuda påkörningsbara pollare som kan resa sig upp i stående läge igen efter det att ett fordon kört på dem.

Pollarnas design är anpassade så att dom ska harmoniera med vårt övriga sortiment av bänkar och papperskorgar. Materialet i våra pollare är i de flesta fall gjutjärn eller rostfritt stål, men i vår strävan att vara miljöriktiga så har vi även i sortimentet en serie pollare tillverkade i 100% återvunnet material.