Kategorier
Okategoriserade

IMD – frågor och svar 

I den här texten ska vi titta lite närmare på en metod som börjat bli allt vanligare för fastighetsägare och BRF:er. IMD – individuell mätning och debitering – har under senare år kommit att skapa en helt ny – och mer rättvis – spelplan där varje enskild individ tar ansvar för sin egen förbrukning av exempelvis el och vatten. Just gällande el har IMD skapat den tydligaste skillnaden. 

I och med att elpriserna stiger så blir fler och fler intresserade – givetvis – av att sänka sina kostnader. För en villaägare blir detta enkelt: man kan göra olika investeringar i form av bättre isolering, solenergi, bergvärme och energisnåla maskiner. Man kan även tänka till och bara sänka sin förbrukning av el genom att vara sparsam och genom att använda det sunda förnuftet. 

För en person boende i en BRF så blir det långt ifrån lika självklart. Bor du granne med en person som har sin TV på dygnet runt och som även i övrigt använder sig av en massa el så drabbas du indirekt av detta – liksom alla andra grannar. Ni får samma räkning – vilket innebär att nio av tio kan sköta sig och där ändå elräkningen blir högre för alla. Däri ligger en orättvisa som IMD tar bort direkt. Här nedan ska vi gå igenom lite mer kring IMD och göra det genom att svara på några vanliga frågor – enligt följande: 

Varför ger IMD rättvisa? 

För att man betalar för sin faktiska förbrukning av el – inte för hur mycket som man gemensamt gör av med. Det ger incitament för att vara mer sparsam och för att man ska få lägre räkning varje månad. 

Är IMD svårt att implementera? 

Nej, långt därifrån! Man anlitar en partner som är specialiserad på IMD och sedan så tar det företaget över allt från mätning till den individuella debiteringen av elen. Det är enkelt och smidigt! 

Vill du veta mer hur du kan göra så läs vidare på sidan: www.imdbrf.se