Kategorier
VVS

Vanliga orsaker bakom stopp i avlopp

Stopp i avlopp kan vara en riktigt envis historia som alla någon gång råkar ut för. Här förklaras vanliga orsaker och hur sådana problem bäst hanteras.

Stopp i avlopp kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan handla om avlagringar som under lång tid har byggts upp i rören, vilket leder till blockeringar. Hårdare smuts som fett och matrester eller kemikalier från tvättmedel och tvål kan också bidra till problem.

För att förhindra återkommande stopp i avlopp är regelbundet underhåll nödvändigt. Genom att spola rören med hett vatten en gång i veckan kan man lösa upp fett och smuts som samlats. En annan effektiv metod är att undvika att slänga matrester och fett direkt i vasken. Detta minskar risken för att det bildas avlagringar som täpper igen rören.

Professionell hjälp kan förebygga stopp i avlopp

Oavsett orsak är det viktigt att åtgärda stopp i ditt avlopp för att undvika långsiktiga och mer kostsamma skador. Om problem uppstår kan högtrycksspolning vara en lösning. Denna metod tar bort hård smuts och avlagringar och ser till att rören blir rena och fria från blockeringar. Regelbunden rörinspektion kan också identifiera potentiella problem innan de hinner utvecklas till större stopp.

Det bästa sättet att förebygga stopp är därför att anlita ett etablerat företag som utför professionell högtrycksspolning med biologiskt nedbrytbara medel. I samband med spolningen inspekteras också rören vilket kan ge en uppfattning om anledningen till att det blir stopp.

Kategorier
Okategoriserade

Byggfirma Stockholm – frågor & svar 

I den här texten ska vi titta lite närmare på olika renoveringar och byggprojekt och visa på vikten av att ta professionell hjälp i samband med dessa. Att anlita en byggfirma i Stockholm är något som kostar pengar, men som samtidigt också handlar om en investering. Detta sett ur många olika perspektiv. Givet vilken typ av renovering det handlar om så finns det också olika svårighetsgrader och givet är också att vi alla har olika kunskaper och färdigheter vad gäller byggfrågor. 

Här nedan ska vi emellertid, genom att svara på några vanliga frågor, försöka bevisa för dig som läsare varför en byggfirma i Stockholm bör vara ditt första alternativ i samband med en renovering eller tillbyggnad. Enligt följande: 

Varför välja en byggfirma i Stockholm? 

En byggfirma erbjuder effektiva lösningar – utförda på ett fackmannamässigt sätt där alla normer, föreskrifter och byggregler följs. Arbetet dokumenteras och du som beställare ges garantier på jobbet. Resultatet blir snyggt och hållbart. Det är de primära skälen till varför du bör anlita en byggfirma i Stockholm. 

Kan jag använda mitt Rot-avdrag? 

Ja, det kan du definitivt göra – förutsatt att du är berättigad och att byggföretaget har F-skatt. Rot innebär att du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet och du behöver heller inte göra mer än att säga att du vill använda det. Resten sköter företaget och beloppet motsvarande Rot dras redan på fakturan. 

Hur hittar jag rätt byggfirma i Stockholm? 

Var noga med att kolla referenser och var alltid noga med att se över omdömen. Du bör också säkerställa att det finns certifikat, behörigheter och en gedigen utbildning – med ett yrkesbevis – hos de anställda. Utöver detta så är ett tips att du också tar in flera olika offerter. Dra nytta av konkurrensen som finns i Stockholm. Det kan skilja många tusenlappar mellan olika byggföretag och ju fler offerter du tar in – desto bättre förhandlingsläge har du. 

Kategorier
Okategoriserade

IMD – frågor och svar 

I den här texten ska vi titta lite närmare på en metod som börjat bli allt vanligare för fastighetsägare och BRF:er. IMD – individuell mätning och debitering – har under senare år kommit att skapa en helt ny – och mer rättvis – spelplan där varje enskild individ tar ansvar för sin egen förbrukning av exempelvis el och vatten. Just gällande el har IMD skapat den tydligaste skillnaden. 

I och med att elpriserna stiger så blir fler och fler intresserade – givetvis – av att sänka sina kostnader. För en villaägare blir detta enkelt: man kan göra olika investeringar i form av bättre isolering, solenergi, bergvärme och energisnåla maskiner. Man kan även tänka till och bara sänka sin förbrukning av el genom att vara sparsam och genom att använda det sunda förnuftet. 

För en person boende i en BRF så blir det långt ifrån lika självklart. Bor du granne med en person som har sin TV på dygnet runt och som även i övrigt använder sig av en massa el så drabbas du indirekt av detta – liksom alla andra grannar. Ni får samma räkning – vilket innebär att nio av tio kan sköta sig och där ändå elräkningen blir högre för alla. Däri ligger en orättvisa som IMD tar bort direkt. Här nedan ska vi gå igenom lite mer kring IMD och göra det genom att svara på några vanliga frågor – enligt följande: 

Varför ger IMD rättvisa? 

För att man betalar för sin faktiska förbrukning av el – inte för hur mycket som man gemensamt gör av med. Det ger incitament för att vara mer sparsam och för att man ska få lägre räkning varje månad. 

Är IMD svårt att implementera? 

Nej, långt därifrån! Man anlitar en partner som är specialiserad på IMD och sedan så tar det företaget över allt från mätning till den individuella debiteringen av elen. Det är enkelt och smidigt! 

Vill du veta mer hur du kan göra så läs vidare på sidan: www.imdbrf.se

Kategorier
Okategoriserade

Pålning skapar en större trygghet 

I samband med att man ska bygga så blir grunden ett avgörande moment. Vilken typ av grund man ska lägga avgörs i sin tur av hur markförhållandena ser ut – och för att ta reda på detta så bör man anlita en expert inom geologi. Vår poäng är att många som bygger nytt tar genvägar i detta. 

Man låter byggfirman avgöra lite kring vilken grund som ska läggas och detta innebär oftast att en gjutning av en betongplatta sker efter att man grävt och förberett. Det kan vara rätt lösning, men det kan också vara en felaktig sådan sett till hur konsekvenserna kan se ut i framtiden. 

Vissa jordförhållanden kräver pålning 

Jordens rörelser kan exempelvis leda till att en sådan platta skjuts i sidled och med detta kan också byggnationen drabbas av sättningsskador av varierande karaktär. Handlar det om lös jord, om sand eller om annan mark som är svårare att bygga på så måste en förstärkning ske innan. 

Något som ofta innebär en pålning där man borrar – eller slår – ner pålar som sedan blir de som plattan vilar mot. Pålning är en detalj som säkerställer en stabil konstruktion, även om marken inte är optimal att bygga på. 

Att man exempelvis kan bygga en järnväg rakt genom vårt land kan till stor del förklaras av att pålning som metod finns tillgänglig. Kort sagt: se alltid till att kontakta en expert som undersöker marken och se alltid till att anlita rätt firma inom pålning om en sådan bedöms som nödvändigt. 

Anlita en specialist på pålning 

Med rätt firma menar vi att du bör ta hjälp av en specialiserad firma – och inte av en vanlig byggfirma. Pålning kräver kunskap, erfarenhet, rätt maskiner och en utbildning. Rätt material måste väljas, rätt teknik – ska man borra eller slå? – och detta kräver också att företaget har rätt erfarenhet. 

Pålning innebär en extrakostnad, men det handlar också om en absolut nödvändig investering. För några extra tusenlappar köper du dig trygghet för framtiden.