Kategorier
Okategoriserade

Pålning skapar en större trygghet 

I samband med att man ska bygga så blir grunden ett avgörande moment. Vilken typ av grund man ska lägga avgörs i sin tur av hur markförhållandena ser ut – och för att ta reda på detta så bör man anlita en expert inom geologi. Vår poäng är att många som bygger nytt tar genvägar i detta. 

Man låter byggfirman avgöra lite kring vilken grund som ska läggas och detta innebär oftast att en gjutning av en betongplatta sker efter att man grävt och förberett. Det kan vara rätt lösning, men det kan också vara en felaktig sådan sett till hur konsekvenserna kan se ut i framtiden. 

Vissa jordförhållanden kräver pålning 

Jordens rörelser kan exempelvis leda till att en sådan platta skjuts i sidled och med detta kan också byggnationen drabbas av sättningsskador av varierande karaktär. Handlar det om lös jord, om sand eller om annan mark som är svårare att bygga på så måste en förstärkning ske innan. 

Något som ofta innebär en pålning där man borrar – eller slår – ner pålar som sedan blir de som plattan vilar mot. Pålning är en detalj som säkerställer en stabil konstruktion, även om marken inte är optimal att bygga på. 

Att man exempelvis kan bygga en järnväg rakt genom vårt land kan till stor del förklaras av att pålning som metod finns tillgänglig. Kort sagt: se alltid till att kontakta en expert som undersöker marken och se alltid till att anlita rätt firma inom pålning om en sådan bedöms som nödvändigt. 

Anlita en specialist på pålning 

Med rätt firma menar vi att du bör ta hjälp av en specialiserad firma – och inte av en vanlig byggfirma. Pålning kräver kunskap, erfarenhet, rätt maskiner och en utbildning. Rätt material måste väljas, rätt teknik – ska man borra eller slå? – och detta kräver också att företaget har rätt erfarenhet. 

Pålning innebär en extrakostnad, men det handlar också om en absolut nödvändig investering. För några extra tusenlappar köper du dig trygghet för framtiden.